Opłaty

Opublikowano: 2020-09-09 16:41, Numer artykułu: 15814

 

 Opłata za wyżywienie w przedszkolu 
są zgodne z kwotą na kwitku

Wariant I ( śniadanie, II śniadanie) 4,50 zł 
Wariant II ( obiad)  4,50 zł

Obiady w przedszkolu są od 13:20 do 13:50.

Płatne  od 01 do 15 każdego miesiąca.  Prosimy o terminowe wpłaty za posiłki dzieci.
Wpłaty należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto

Bank Pekao

04 1240 6292 1111 0011 0140 3905

Na przelewach proszę podać: imię i nazwisko dziecka z dopiskiem przedszkole.  Wpłata musi być zgodna z podaną kwotą, nie dopuszcza się dokonywania przez rodzica zaokrągleń.