Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Opublikowano: 2024-03-13 18:38, Numer artykułu: 37283

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

dla emerytowanych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

 

Emerytowani nauczyciele i pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie:

a) letniego wypoczynku, jednak jest to uwarunkowane złożeniem na odpowiednim formularzu wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2024 roku,

we wniosku tym proszę podać miesięczny dochód brutto z trzech ostatnich miesięcy (lutymarzec, kwiecień 2024 r.)1/12 dodatkowego 13stego wynagrodzenia oraz 1/12 dodatkowego 14stego wynagrodzenia,

 

b) pomocy finansowej, jest to uwarunkowane złożeniem na odpowiednim formularzu wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2024 roku, we wniosku tym proszę podać miesięczny dochód brutto z trzech ostatnich miesięcy (lipiec, sierpień, wrzesień 2024 r.), 1/12 dodatkowego 13stego wynagrodzenia oraz 1/12 dodatkowego 14stego wynagrodzenia.

 

W przypadku posiadania na utrzymaniu dziecka do lat 25 należy do wniosku dołączyć zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły.

Jeśli w gospodarstwie domowym, który z członków posiada orzeczenie o niepełnosprawności to do każdego wniosku należy dołączyć jego kserokopię.

 

Proszę pamiętać, że komisja może wezwać do przedłożenia dokumentacji potwierdzającej wykazane przez Państwa dochody.

 

 

 

                                                                   Z poważaniem