RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZDKŁAD DNIA DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU NR 9 W BYDGOSZCZY

 

Zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej przebieg wychowania i kształcenia dzieci zawiera następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu:

1/5 czasu przeznaczamy na zabawę, 1/5 ( w przypadku dzieci młodszych 1/4 na pobyt w ogrodzie przedszkolnym, 1/5 na  zajęcia dydaktyczne, 2/5 do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela – w tej puli czasu mieszczą się także czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.

 

Dla dziecka czas spędzony w naszym przedszkolu to: radosny poranek, zabawa i edukacja, relaksacja i inspirujące popołudnie.

 

6:00 – 8:30  Radosny poranek, w którym dzieci  podejmują różne wybory czego i jak się uczyć:

 •  podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne  oraz działalność plastyczno-manipulacyjną,
 •  są aktywne ruchowo ( zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce)
 •  pracują indywidualnie z nauczycielem,
 •  wykonują czynności higieniczno-sanitarne,

8:30 – 9:00  I śniadanie

9:00 –11:00 Zabawa i edukacja, w których dzieci: odkrywają, przeżywają, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, rozwiązują problemy w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości:

 • realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej matematycznej i literackiej,
 • są aktywne ruchowo: uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego,
 • prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku
 • podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze

11:00 – 11:10   Czynności organizacyjno- porządkowe, zabiegi higieniczno- sanitarne

11:10 – 11:20  II śniadanie 

11-20 - 13:00 Zajęcia indywidualne, grupowe, wyjście na spacer czy ogród przedszkolny / Relaksacja 

 • słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
 • słuchają nagrań płytowych i słuchowisk
 • słuchają muzyki relaksacyjnej
 • bawią się w zabawy „paluszkowe” i słowne

13:00 – 13:10 Czynności organizacyjno- porządkowe, zabiegi higieniczno- sanitarne

13:15 - 13:45 Obiad 

14:00 - 15:00 Zabawy dowolne, zajęcia dodatkowe

 • ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb
 • zajęcia dodatkowe wspierające zainteresowania i rozwój dziecka

15:00 – 17:00 Inspirujące popołudnie, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych (przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej

 • podejmują aktywność własną – organizują zabawy indywidualne i małych grupkach,
 • podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem,
 • bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych,
 • słuchają literatury, oglądają książki,
 • ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb
 • zajęcia dodatkowe wspierające zainteresowania i rozwój dziecka
 • podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych,
 • dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny

Dziecko w trakcie całego pobytu w Przedszkolu  poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.