BYDGOSKIE PÓŁKOLONIE

W załącznikach znajduje się:
- deklaracja do odbioru dziecka z zajęć
- program zajęć
- ramowy plan dnia.

Czytaj więcej!

SPOTKANIE DLA RODZICÓW - BYDGOSKIE PÓŁKOLONIE

Szkoła Podstawowa nr 57 w Bydgoszczy zaprasza Rodziców dzieci przyjętych na Bydgoskie Półkolonie odbywające się w naszej placówce w dniu 18 czerwca br. o godz. 17.00 online:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTYyMjk5ZGEtYzkwMC00ZTJjLTk3NTYtMGZiNDg4ODBiZGQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225d87ca22-4c83-4eac-a47a-f03eb0b3861f%22%2c%22Oid%22%3a%22bec4a00a-dd1c-4074-935b-fb6d1880ccb3%22%7d

Czytaj więcej!

SPOTKANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1-SZYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Szkoła Podstawowa nr 57 im TMMB zaprasza Rodziców przyszłorocznych uczniów klas 1-szych na spotkanie organizacyjne w dniu 25 czerwca br. o godz. 17.00.

Czytaj więcej!

BYDGOSKIE PÓŁKOLONIE LETNIE 2024

Informujemy, że w poniedziałek- 13 maja br. rozpoczną się zapisy na Bydgoskie Półkolonie Letnie. Szczegóły znajdują się pod adresem:
https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/ruszaja-zapisy-na-bydgoskie-polkolonie-2024/

W naszej placówce oferujemy półkolonie w następujących terminach:
1 turnus- 24-28.06.2024
II turnus- 1-5.07.2024
VII turnus- 5-9.08.2024
VIII turnus - 19-23.08.2024
Nabór na półkolonie odbywa się za pomocą elektronicznego systemu.
z wyrazami szacunku
Barbara Górecka-Kanarkowska - dyrektor placówki

Czytaj więcej!

WIELKANOCNE ŻYCZENIA

Niech nadchodzące Święta Wielkanocne
przyniosą Państwu wiele chwil radości,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i szczęścia
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób

życzą Dyrekcja oraz Pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Bydgoszczy

Czytaj więcej!

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

12 października w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela.

Czytaj więcej!

II TURNUS BYDGOSKICH PÓŁKOLONICH

Półkolonie w terminie od 03.07 - 07.07.2023 roku

Czytaj więcej!

I TURNUS BYDGOSKICH PÓŁKOLONICH

Półkolonie w terminie od 26.06 - 30.06.2023 roku

Czytaj więcej!

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 przeprowadzanego w maju zostaną opublikowane przez CKE online w poniedziałek 3 lipca 2023 roku w systemie ZIU o godzinie 8:30. Odbiór zaświadczeń w sekretariacie szkoły będzie możliwy 6 lipca 2023 roku w godz. 8:00 - 14:00.

Czytaj więcej!

ZEBRANIE RODZICÓW PRZYSZŁOROCZNYCH UCZNIÓW KLAS 1

Zapraszamy Rodziców, których dzieci rozpoczną naukę w naszej szkole 1 września 2023r. na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 27 czerwca br. o godz. 16.30 . Podczas spotkania postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania.

Czytaj więcej!