Historia

Opublikowano: 2018-10-20 17:38, Numer artykułu: 6111 , Autor: B.Zych

 

  1966r.   Początek istnienia Szkoły Podstawowej Nr 57 w Bydgoszczy, na terenie Łuczniczki przy ul. Zacisze 16, po odłączeniu jej od V Liceum Ogólnokształcącego.
  04.01.1969r.     Zaczęto budowę nowego budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 2.
  01.09.1971r.   Zajęcia rozpoczynają się w nowym budynku.
Dyrektorem jest mgr Grzegorz Szczepkowski.
  08.05.1972r.   Dzięki staraniom kierownictwa, rady pedagogicznej i komitetu rodzicielskiego szkoła otrzymuje imię dowódcy obrońcy Westerplatte
mjr Henryka Sucharskiego.
  01.07.1984r   Dyrektorem szkoły zostaje mgr Jerzy Wawrzyniak.
  1987r.   Podpisanie umowy patronackiej z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Radiofonizacja szkoły.
  19.04.1989r.  

Nadanie szkole odznaki honorowej
ZA ZASŁUGI DLA MIASTA BYDGOSZCZY.

  10.05.1989r.   Nadanie SZTANDARU szkole.
     

Otwarcie IZBY PAMIĘCI NARODOWEJ.

  1991r.  

Odbyły się uroczystości XX- LECIA SZKOŁY.

  01.09.2003r.  

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Krystyna Hanna Piekarska.

  12.10.2007r.  

Odbyły się uroczystości 40-lecia szkoły.

  01.09.2008r.   Dyrektorem szkoły zostaje mgr Barbara Górecka.
  01.09.2010r.   

Na mocy Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXII/955/10
rozpoczyna działalność Zespół Szkół nr 36:

  • Szkoła Podstawowa nr 57 im. mjra Henryka Sucharskiego.
  • Gimnazjum nr 56. 
  2016r.    Nadanie Gimnazjum nr 56 imienia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
  01.09.2017r.  

W związku z reformą Oświaty - likwidacja Zespołu Szkół nr 36. 
Powstaje Szkoła Podstawowanr 57.

  29.11. 2017r.   Nadanie SP 57 im. TMMB na podstawie Uchwały Nr LII/1124/17
Rady Miasta Bydgoszczy
  28.09.2018r.     Poświęcenie nowego sztandaru szkoły przez biskupa Jana Tyrawę
w bydgoskiej farze oraz przekazanie go szkolnej młodzieży
przez członków TMMB.
  01.09.2020r.  

Powstaje Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w skład którego wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB
Przedszkole nr 9