Psycholog

 

Psycholog

Monika Palka

 

Harmonogram pracy:

 

wtorek  08:30 - 12:30

środa  08:00 - 10:00

czwartek  08:00 - 13:00