RADA RODZICÓW

SKŁADKA:

20 zł co miesiąc

 

NUMER KONTA:

05 1090 1072 0000 0001 4942 3777

 

TYTUŁ PRZELEWU:

Imię i nazwisko dziecko oraz grupa

 

  

Przewodniczący Rady Rodziców 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców 

 

 

Sekretarz 

 Jadwiga Grzegocka