Prezes TMMB przekazał książki

Prezes TMMB Jerzy Derenda w dniu 06.06.2020 przekazał SK TMMB działającemu w naszej szkole - opracowania dotyczące historii i teraźniejszości Bydgoszczy. Serdecznie dziękujemy!!!

Czytaj więcej!

SK TMMB

Uczniowie uczestnicząc w wielu projektach integrują się z rówieśnikami z różnych dzielnic Bydgoszczy, wymieniają się doświadczeniami i wiedzą dotyczącą „małej ojczyzny”- osiedla, miasta, regionu. Kształtują postawy patriotyczne, prospołeczne, obywatelskie.

Czytaj więcej!