Logowanie do Teams

Logowanie się i rozpoczynanie pracy w aplikacji Teams...

Czytaj więcej!

Lepsza Szkoła

Od 20 lat działa projekt edukacyjny wydawnictwa GWO "LEPSZA SZKOŁA".
Nasi nauczyciele wraz z uczniami od kilku lat realizują ten projekt na języku polskim i matematyce.

Czytaj więcej!

Edu(R)Ewolucja 3

Czytaj więcej!

Projekt ZADANIE PLANOWANIE

Projekt ZADANIE PLANOWANIE jest współfinansowany z EFS.

Czytaj więcej!

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Poniżej, w załączniku widnieje harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 dla poszczególnych klas.

Czytaj więcej!

Zebrania organizacyjne z rodzicami

Zebrania z rodzicami klas I i przedszkola w nowym roku szkolnym 2021/2022 zaplanowane zostały w dniach 30-31 sierpnia 2021 roku. Więcej szczegółów w dalszej części artykułu.

Czytaj więcej!

ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021

Tegoroczni Absolwenci naszej szkoły,
zapraszamy do sprawdzenia wyników egzaminu ósmoklasisty na stronie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU): https://wyniki.edu.pl. Do systemu można zalogować się za pomocą loginu i hasła otrzymanego od wychowawcy.
Zaświadczenia o wynikach będzie można odbierać (zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie OKE) w dniu 9 lipca br. Zapraszamy w godzinach pracy sekretariatu, tj. od godz. 7.30-14.00 w dniu 9 lipca 2021. Zaświadczenie należy dostarczyć do wybranej szkoły ponadpodstawowej.


Czytaj więcej!

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Był on szczególny dla uczniów klas 8, którzy stali się absolwentami Szkoły Podstawowej nr 57 im. Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy...

Czytaj więcej!

BEZPIECZEŃSTWO. Alert RCB

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych...

Czytaj więcej!

Bezpieczne wakacje.

Wakacje już za kilka dni. Klasy 6,7 i 8 wzięły udział w zajęciach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku...

Czytaj więcej!