Projekt ZADANIE PLANOWANIE

Opublikowano: 2021-09-16 20:26, Numer artykułu: 43105

 

Projekt "ZADANIE PLANOWANIE" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy w 28 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla 3093 uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 66 nauczycieli w terminie do 31 lipca 2023 roku.