ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać w sekretariacie szkoły w dniu 8 lipca 2022r. w godzinach 8.00- 13.30 oraz w dniach następnych w godzinach pracy sekretariatu. Przypominamy, że zaświadczenie należy dostarczyć do wybranej szkoły ponadpodstawowej.