Wyniki V edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Warszawskim

Opublikowano: 2024-04-21 19:54, Numer artykułu: 81990

 

„Ja w głębi samego siebie czuję i wiem, że Powstanie było żywiołowym odruchem
narodowej potrzeby przeciw terrorowi,
przeciw poniewierce,
przeciw śmiertelnemu wrogowi,
który nas niszczył.

I gdyby dziś, po tym wszystkim, co widziały na Woli i Starówce moje oczy,
stanęła przede mną znów decyzja: iść do Powstania czy nie,
poszedłbym na nowo i wiem, że poszliby inni.

Gloria victis – chwała zwyciężonym – będzie kiedyś wyryte
także na warszawskich cmentarzach powstańczych...”

/ Andrzej Romocki, ps. „Morro”/

W dniu 18 kwietnia 2024 roku odbył się etap finałowy V EDYCJI Konkursu Wiedzy o Powstaniu Warszawskim.
Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.

Konkurs odbył się pod patronatem:

  • Kujawsko-Pomorskiego Wojewody,
  • Prezydenta Miasta Bydgoszczy
  • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
  • Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Głównym celem konkursu było uczczenie wysiłków, ofiary, krwi i bohaterstwa żołnierzy Armii Krajowej podczas zmagań powstańczych.

Uczniowie 78 szkół podstawowych z województwa kujawsko–pomorskiego w dniu 18.04.2024 zmagali się z udzieleniem poprawnych odpowiedzi na 50 pytań dotyczących przyczyn, przebiegu i skutków powstania warszawskiego .

Wśród kilkuset uczniów biorących udział w konkursie mamy 25 laureatów i 68 finalistów.

Uroczystość podsumowania Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Warszawskim odbędzie się 14 czerwca 2024 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów i finalistów

Prosimy o potwierdzenie obecności wraz z nauczycielem do dnia 15 maja 2024 roku.

Drodzy Laureaci, Finaliści, Nauczyciele i Rodzice!

Przyjmijcie słowa najwyższego szacunku i uznania

Pozdrawiamy

ORGANIZATORZY