Opłata za obiady szkolne

Opublikowano: 2024-04-02 12:12, Numer artykułu: 30809

 

 

Opłata za obiady za m-c czerwiec wynosi:

14 dni x 4,50 zł = 63,00 zł

Płatne do 10 czerwca. Prosimy o terminowe wpłaty za posiłki dzieci. 

W przypadku braku płatności w ww. terminie uczniowi NIE zostanie wydany obiad!

Wpłaty należy dokonywać wyłącznieprzelewem na konto :

Bank Pekao

04 1240 6292 1111 0011 0140 3905

Na przelewach proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę.

Prosimy, aby płatności za obiady nie dokonywać wcześniej, niż w terminie przeznaczonym na wpłaty w danym miesiącu – od 1 do 10.

Wpłata musi być zgodna z podaną wyżej kwotą, nie dopuszcza się dokonywania przez rodzica zaokrągleń.

Odliczenia obiadów z tytułu nieobecności dziecka w szkole, wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu – osobiście lub telefonicznie u intendentki, ilość dni liczona jest od dnia następnego.

NIEOBECNOŚĆ  ZGŁASZANA  W  TYM  SAMYM  DNIU  NIE  PODLEGA  ODPISANIU!!!

Nieobecność planowaną np. wycieczki, wyjścia do kina należy zgłaszać z 3-dniowym wyprzedzeniem.