Gala Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Warszawskim

Opublikowano: 2023-06-03 21:15, Numer artykułu: 69449

   

Gala Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Warszawskim

W dniu 02.06.2022 roku o godzinie 10.00 w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się Gala Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Warszawskim.

Obecni na podsumowaniu konkursu byli:    

 • Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - Pan Jacek Tarczewski
 • Starsza wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – Pani Anna Nicpoń
 • Inspektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Bydgoszczy – Pani Marlena Richter
 • Pełniącego obowiązki prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz - Pan Piotr Pszczółkowski
 • Członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz - Pani Bożena Maciejewska
 • Kierownika Referatu Edukacji Narodowej IPN - Pan Mirosław Sprenger
 • oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodziny uczniów, laureaci i finaliści Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Warszawskim.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 57 w Bydgoszczy – Pani Barbara Górecka-Kanarkowska złożyła podziękowania za pomoc przy organizacji konkursu:

 • Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu - Panu Mikołajowi Bogdanowiczowi
 • Pełnomocnikowi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - Panu Jacekowi Tarczewskiemu
 • Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty - Panu Markowi Gralikowi
 • Zastępcy Prezydenta Bydgoszczy – Pani Iwonie Waszkiewicz
 • Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu - Pani Magdalenie Buschmann
 • Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Panu Piotrowi Całbeckiemu
 • Kierownikowi Biura Projektów Promocyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Panu Marcinowi Swaczynie
 • Pełniącemu obowiązki prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz - Panu Piotrowi Pszczółkowskiemu
 • Pomysłodawcy konkursu członkowi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz - Panu Włodzimierzowi Nakanda - Trepka
 • Naczelnikowi Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Bydgoszczy - Pani Edycie Cisewskiej
 • Kierownikowi Referatu Edukacji Narodowej - Panu Mirosławowi Sprengerowi

Uroczystość uświetnił zespół wokalny „Pro Arte” pod kierownictwem Pani Beaty Zych ze Szkoły Podstawowej nr 57 im. Towarzystwa miłośników Miasta Bydgoszczy.

Wśród kilkuset uczniów biorących udział w konkursie z województwa kujawsko – pomorskiego tytuł laureata zdobyło 16 uczniów, a finalisty - 48 uczniów.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 57 w Bydgoszczy – Pani Barbara Górecka-Kanarkowska złożyła gratulacje uczniom oraz szkołom laureatów i finalistów.

„Drodzy Laureaci, Finaliści, Nauczyciele i Rodzice!

Mam nadzieję, że pamięć o bohaterach walczących za wolną i szczęśliwą Ojczyznę, będzie przechowywana przez kolejne pokolenia.

Armia Krajowa i dziś jest symbolem oporu społeczeństwa wobec okupantów, symbolem tradycji patriotycznych, szacunku dla człowieka, hartu ducha i wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń społeczności szkolnej i lokalnej.

Przyjmijcie słowa najwyższego szacunku i uznania”

red.: HJ