BYDGOSKIE PÓŁKOLONIE

W załącznikach znajduje się: - deklaracja do odbioru dziecka z zajęć - program zajęć - ramowy plan dnia.