BGO Wywiad z...

Opublikowano: 2023-11-28 17:34, Numer artykułu: 75646

 

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA powstał w 1997 roku. Ośrodek działa w ramach wielu działów:

 • terapii
 • profilaktyki

Działalność BORPA to:

 • zmniejszanie szkód społecznych i ekonomicznych wynikających z nadużywania i uzależnienia od alkoholu;
 • ochrona rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przed marginalizacją społeczną;
 • ochrona i przygotowanie dzieci i młodzieży do zdrowego, trzeźwego życia opartego o wartości rodzinne i społeczne.

Ośrodek realizuje m.in. projekt „AKTYWNI RAZEM. WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”.
Zaprasza do udziału w projekcie szkoły, nauczycieli, dzieci i młodzież oraz rodziców i opiekunów.

Przewidziano wiele atrakcji:

 • Konkurs dla placówek i koordynatorów
 • Konkurs dla uczniów
 • Aktywności fizyczne
 • Aktywności medialne
 • Aktywności filmowe
 • Aktywne piątki
 • Wyjście do kina
 • Sprzątanie świata

Dla szkół projekt nowoczesnego przekazywania treści profilaktycznych, młodzież bierze udział w projekcjach filmowych oraz spotkaniach z terapeutą, natomiast dzieci w przedstawieniach teatralnych o charakterze profilaktycznym.

Ośrodek jest organizatorem półkolonii dla uczniów z bydgoskich szkół, oraz grup socjoterapeutycznych dla osób w różnym wieku. Realizuje on program profilaktyczny „Wróć”, adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych (rodziców, pedagogów i pracowników instytucji wspierających rozwój dzieci i młodzieży), którego istotą są działania edukacyjne i integracyjno-aktywizujące, oraz promocja zdrowego stylu życia bez używek, prowadzi Punkty Interwencji Szkolnej.

Do tradycji BORPA należy też organizowanie dla podopiecznych Ośrodka rodzinnych imprez okolicznościowych o charakterze masowym - m.in. „Gwiazdka z Sercem - Dzieci Dzieciom” w hali „Łuczniczka”, „Dorośli Dzieciom - Ogień Serc” czy „Bal Profilaktyka” w „Operze Nova”, w których biorą udział tysiące dzieci, młodzieży i dorosłych. Pod nadzorem merytorycznym BORPA kształcą się rodzice, pedagodzy szkolni i nauczyciele, którzy realizują rozmaite programy profilaktyczne i terapeutyczne.

red.: IS