'STEM in English with Smart Kids'

Opublikowano: 2022-02-06 11:49, Numer artykułu: 49384

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
W styczniu udało nam się nawiązać współpracę ze szkołami z Turcji, Włoch, Grecji i Azerbejdżanu w ramach programu e-twinning.
Projekt nosi nazwę: 'STEM in English with Smart Kids'. Słowo STEM, to akronim od wyrazów - Science (nauka), Technology (technologia), Engineering (inżynieria) oraz Mathematics (matematyka). Projekt trwa od stycznia 2022 i zakończy się w maju 2022r.

 

W ramach projektu chętne dzieci z klas 5a, 6a, 7a i 7b będą wykonywały zadania dotyczące tych właśnie dziedzin. Nauczyciele uczący i zaangażowani w realizację projektu w tych klasach będą na bieżąco informowali uczniów o zadaniach do wykonania.

 

Działania projektowe są zadaniami dodatkowymi, w związku z czym nauczyciele uczący, którzy poproszą o wykonanie danego zadania, nagrodzą dzieci ocenami.
Zadania będziemy wykonywać w ramach lekcji angielskiego, informatyki, matematyki z pomocą nauczycieli przyrody/biologii/chemii.

 

Pierwsze zdanie, to wykonanie logo projektu oraz plakatu, który będzie obrazował nasz projekt. Termin to piątek 18.02. Prosimy, aby dzieci do tego czasu przesłały wykonane prace do Pani Beaty Zych lub Iwony Demko na Teams. (O szczegółach zadania poinformuje dzieci p. Beata Zych na Teams)

 

Zadanie na luty, to zadanie związane z bezpiecznym korzystaniem dzieci z Internetu. (O szczegółach zadania poinformuje dzieci p. Beata Zych)
Termin nas bardzo goni. Poprosimy aby dzieci wysłały prace do czwartku 17.02.
O kolejnych zadaniach będziemy informować na bieżąco.

 

Z pozdrowieniami,
Iwona Demko (koordynator szkolny projektu) wraz z zespołem.