Nauczyciele i kadra

Opublikowano: 2018-07-04 20:14, Numer artykułu: 4175
 
Nauczyciele uczący w naszej szkole:
 
Barbara Górecka dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
Agnieszka Dybała - Glanert

wicedyrektor szkoły,
nauczyciel wychowania fizycznego 
i przyrody

   
Barańska Bożena edukacja wczesnoszkolna
Białoskórska - Cierzniewska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
Cichowicz Wioleta matematyka
Demko Iwona język angielski 
Dolińska Agnieszka język polski 
Gomoll Natalia chemia 
Malendowicz Ewelina geografia 
Gomol Ludmiła biologia, przyroda 
Gryczka Sylwia religia 
Gurzyńska Karolina logopeda 
Hildebrandt - Dobiała Karolina język niemiecki 
Hofman Izabela świetlica
Ignarska Wiesława język polski 
Jankowiak Hanna historia, wos, wdżwr
Kolewczyńska Marlena matematyka 
Kołakowska Inga edukacja wczesnoszkolna
Kulczyk Aleksandra technika, informatyka
Boniecka Agnieszka język angielski 
Lemke Krystyna edukacja wczesnoszkolna
Lewandowska Dorota język polski, język angielski 
Łabuszewska Barbara edukacja wczesnoszkolna
Rybarczyk Tomasz wychowanie fizyczne
Sobczyńska Katarzyna język angielski
Smyk Kamila technika, informatyka, robotyka 
s. Waligórska Lidia  religia 
Wojciechowska Angelika nauczyciel wspomagający
Szadkowski Jacek historia 
Uniszkiewicz Monika fizyka 
Zych Beata muzyka, plastyka, informatyka 
Żelazna Aleksandra język angielski
Żmudowska - Dziadoń Iwona wychowanie fizyczne, zawodoznawstwo